Zámrsk

Územní plán Zámrsk - právní stav po Změně č.1

Územní plán Zámrsk - právní stav po Změně č.1

Dne 16.6.2014 byl vydán Zastupitelstvem obce Zámrsk Územní plán Zámrsk. Platnost nabytí účinnosti je od 4.7.2014 (usnesení zastupitelstva č. 21/14). Dne 28. 7. 2015 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 14.8.2015 (usnesení zastupitelstva č. 70/15). Územní plán Zámrsk včetně Změny č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, Obci Zámrsk a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Dne 26.9.2018 schválilo Zastupitelstvo obce Zámrsk usnesením č. 302/2018 Zprávu o uplatnění Územního plánu Zámrsk.
Územní studie Zámrsk lokality 5a, 5b

Územní studie Zámrsk lokality 5a, 5b

Dne 3. 1. 2014 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto možnost využití Územní studie Zámrsk – lokality 5a, 5b) a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.