Územní studie Zámrsk lokality 5a, 5b

Územní studie Zámrsk lokality 5a, 5b

Dne 3.1.2014 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto možnost využití Územní studie Zámrsk – lokality 5a, 5b) a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.