Územní plán Zámrsk - právní stav po Změně č. 1

Územní plán Zámrsk - právní stav po Změně č. 1

Dne 16.6.2014 byl vydán Zastupitelstvem obce Zámrsk Územní plán Zámrsk. Platnost nabytí účinnosti je od 4.7.2014 (usnesení zastupitelstva č. 21/14). Dne 28.7.2015 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 14.8.2015 (usnesení zastupitelstva č. 70/15). Územní plán Zámrsk včetně Změny č. 1 je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, Obci Zámrsk a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

Dne 26.9.2018 schválilo Zastupitelstvo obce Zámrsk usnesením č. 302/2018 Zprávu o uplatnění Územního plánu Zámrsk.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Územní plán ze dne 16.6.2014
Změna č. 1