Územní plán Zámrsk

Dne 16.6.2014 byl zastupitelstvem obce Zámrsk vydán nový územní plán. Platnost nabytí účinnosti je od 4.7.2014. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Vysoké Mýto, na obecním úřadě Zámrsk a odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Pardubického Krajského úřadu.

< Územní plán Zámrsk