Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu města, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách města na adrese https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/rozpocty/rozpocet-mesta/. Listinná podoba těchto dokumentů v posledním schváleném znění je uložena k nahlédnutí v kanceláři vedoucího odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto. Listinná podoba zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města je uložena k nahlédnutí v kanceláři interní auditorky Městského úřadu Vysoké Mýto.

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Vysokým Mýtem jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách města na adrese https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/rozpocty/rozpocet-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu-prispevkovych-organizaci/.