Zastupitelstvo města Vysokého Mýta

Zastupitelstvo města je nejvyšším samostatným orgánem města Vysokého Mýta. Jeho pravomoce jsou vymezeny zákonem o obcích. Zastupitelstvo města svolává starosta města podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Současné jednadvacetičlenné zastupitelstvo města bylo zvoleno ve volbách do obecních zastupitelstev 23.-24. září 2022 na období 2022-2026. Řídí se jednacím řádem, který upravuje veškeré záležitosti související s přípravou a samotným zasedáním zastupitelstva. Jednací řád stanovuje pravidla pro členy zastupitelstva města i pro veřejnost.

Jednací řád Zastupitelstva města Vysokého Mýta