Komise města Vysokého Mýta pro sociálně - právní ochranu dětí

předseda:

Bc. Ludmila Abrahamová

 

zástupce předsedy:

lic. Tomáš Salášek

 

členové:

MUDr. Jiřina Šafrová

Mgr. Soňa Teplá

Mgr. Aneta Šedová

Mgr. Iveta Diepoltová

 

tajemník:

lic. Alena Koziolová