Tisová

Územní plán Tisová

Dne 25.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Tisová vydán Územní plán Tisová. Platnost nabytí účinnosti je od 10.6.2010. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Tisová a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Územní plán Tisová - textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Technická infrastrukturaStáhnout Výkres širších ...

Územní plán Tisová - Změna č. 1

Dne 25.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Tisová vydán Územní plán Tisová. Platnost nabytí účinnosti je od 10.6.2010. Změna č.1 ÚP Tisová nabyla účinnosti dne 17.6.2019. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Tisová a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Změna č. 1 Územního plánu Tisová - textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační ...