Krátkodobá uzavírka komunikací mezi Domoradicemi a Sedlcem

Krátkodobá uzavírka komunikací mezi Domoradicemi a Sedlcem

V souvislosti s plánovanými stavebními pracemi z důvodu opravy propustku dojde ke dvěma krátkodobým na sebe navazujícím uzavírkám, a to mezi Domoradicemi a Sedlcem a dále mezi Sedlcem a Vraclaví.

K uzavírce silnice III/30524 mezi Domoradicemi a Sedlcem dojde od 13. června do 14. června od 7.00 do 15.00, mimo tuto dobu bude uvedeným úsekem umožněn průjezd. Přechodné dopravní značení bude zakryto, nebo otočeno. Silnice bude uzavřena přibližně v místech u křižovatky se silnicí III/30521 viz. Situace DZ – sil. III/30524. Objízdné trasy nebudou značeny, provoz bude usměrněn pracovníky SÚS Pardubického kraje a odkláněn na objízdnou trasu od Domoradic po silnici lIl/30527 směr Vysoké Mýto, dále po silnici III/30521 do Sedlce. Po dobu trvání uzavírky nebude bez náhrady obsluhována autobusová zastávka Vysoké Mýto, Domoradice, hor.

K druhé uzavírce silnice III/30522 dojde mezi místní části Sedlec a obcí Vraclav 14. června od 7.00 do 15.00, a to až po ukončení předchozí uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny, provoz bude usměrněn pracovníky SÚS Pardubického kraje a odkláněn na objízdnou trasu viz. Situace DZ – sil. III/30522. Po dobu uzavírky budou obslouženy všechny zastávky.

Po dobu uzavírky stanovená přechodná úprava provozu na předmětných komunikacích je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.