VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích p.č. 4289/10 a 5120/1 v k.ú. Vysoké Mýto - u čerpací stanice Tank ONO ve Vysokém Mýtě

Vyvěšení: 03.05.2024, Svěšení: 05.06.2024

VV – zveřejnění návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemcích p.č. 4289/10 a 5120/10 v k.ú. Vysoké Mýto

čerpací stanice Tank ONO

Zodpovídá: Holub Jaromír