1. 6. 2016 Dokumenty k výběrovému řízení na pronájem prostor ve Vysokomýtské nemocnici

Žádost:

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí informací:

 

1. Znění nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Vysoké Mýto coby pronajímatelem a společností společnosti Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ 45790949, se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 16000, coby nájemcem k nebytovým prostorám ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 167 na pozemku p. č. 1985/3 v k. ú. Vysoké Mýto v ulici Hradecká, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to na základě nabídkového řízení vypsaného městem Vysoké Mýto. Žádáme o poskytnutí kopie předmětné smlouvy.

 

2. Znění smlouvy o spolupráci se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ 45790949, dle bodu 552/16 Usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 2016-18 ze dne 11. 5. 2016. Žádáme o poskytnutí kopie předmětné smlouvy.

 

3. Znění smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nájmem se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ 45790949, a Vysokomýtskou nemocnicí p. o., IČ 71207856, dle bodu 552/16 Usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 2016-18 ze dne 11. 5. 2016. Žádáme o poskytnutí kopie předmětné smlouvy.

 

4. Znění Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací, IČ: 71207856, dle bodu 551/16 Usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 2016-18 ze dne 11. 5. 2016, a dále znění smlouvy č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací, IČ: 71207856. Žádáme o poskytnutí kopie předmětných dokumentů.

 

Způsob podání: písemně, prostřednictvím datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1) V příloze č. 1 přikládáme kopii nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o.

 

Ad 2) V příloze č. 2 přikládáme kopii smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o.

 

Ad 3) V příloze č. 3 přikládáme kopii smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nájmem uzavřené mezi městem Vysoké Mýto, společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací.

 

Ad 4) V příloze č. 4 přikládáme kopii Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací a dále v příloze č. 5 kopii smlouvy č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací.

 

Přílohy:

1. Kopie nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o.

2. Kopie smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o.

3. Kopie smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nájmem uzavřené mezi městem Vysoké Mýto, společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací4. Kopie Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem

4. Kopie Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací

5. Kopie smlouvy č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 6. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou