14. 3. 2016 Informace o ochranném pásmu letiště

Žádost:

 Žádám Vás o poskytnutí informací o tzv. ochranném pásmu kolem letiště V. Mýto

   – Jeho parametry

   – Rozsah a mapa tohoto pásma

   – Rozhodnutí o platnosti

 

Způsob podání: písemně, e-mailem 

 

Odpověď:

Ochranné pásmo letiště ve Vysokém Mýtě je vyznačené v platném Územním plánu města Vysokého Mýta, který byl projednán se všemi dotčenými orgány. Územní plán je veřejně přístupný na https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/9283-uzemni-plan-vysoke-myto-pravni-stav-po-zmene-c-1, ochranné pásmo je dále uvedené tamtéž na koordinačním výkresu viz https://urad.vysoke-myto.cz/images/stories/urad/uplany/vm-po-zmene-2/Koordinacni_vykres.pdf.

 

Město Vysoké Mýto má k dispozici Rozhodnutí o ochranném pásmu vydané Státní leteckou inspekcí v Praze dne 13.12. 1965. V uvedeném rozhodnutí, které Vám přikládáme v příloze této odpovědi, jsou popsány Vámi požadované parametry a podmínky ochranného pásma.

S případnými dalšími dotazy ohledně ochranného pásma letiště ve Vysokém Mýtě se obracejte na Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6.

Příloha:

Rozhodnutí o ochranném pásmu ze dne 13.12.19652.21 MB 

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 3. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem