18.3.2013 - Žádost o poskytnutí žádosti o dotaci

 

 

Žádost:
Žádám vás o poskytnutí žádosti o dotaci včetně studiu proveditelnosti projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta.

 

Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

V příloze je doložena žádost o dotaci na projekt Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta. Studie proveditelnosti nebyla v případě tohoto dotačního titulu poskytovatelem dotace požadována.

Strategie_rozvoje_VM_.pdf379.85 KB

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 20. 3. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem