19. 4. 2016 Poskytnutí dokumentů o vymáhání náhrady škody

Žádost:

1) Žádám o kopii dopisu, kterým byl Ing. Miloslav Soušek vyzván k náhradě škody vyplývající z usnesení Rady města č. 1364/14.

2) Žádám o kopii právních rozborů, které si vyžádal MěÚ Vysoké Mýto v souvislosti s usnesením Okresního soudu v Ústí nad O. ze dne 1. 12. 2014 čj. 5C 108/2014-30 týkající se povinnosti města Vys. Mýta uhradit náklady soudního řízení právnímu zástupci společnosti TORO VM.

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

Ad 1) V příloze č. 1 Vám posíláme výzvu dle ust. § 142a občanského soudního řádu, která byla Ing. Miloslavu Souškovi zaslána dvakrát. První dopis, který si nevyzvedl, se městu vrátil zpět. Podruhé si výzvu osobně převzal.

Výzva k uhrazení náhrady škody1.69 MB

Ad 2) V příloze č. 2 Vám posíláme sdělení z Ministerstva vnitra a v příloze č. 3 právní analýzu od advokátní kanceláře JUDr. Drahošová & Mgr. Beranová.

Sdělení Ministerstva vnitra ČR817.03 KB

Právní analýzu od advokátní kanceláře JUDr. Drahošová & Mgr. Beranová2.48 MB

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 5. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou