31. 1. 2019 Informace z Územního plánu Vysokého Mýta platného v roce 2006

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací z územního plánu Vysoké Mýto platného v roce 2006 a to pro lokalitu Cukrovarská ulice čp. *** (RD ***) a čp. *** (provozovna ***).

1 Výřez hlavního výkresu územního plánu výše uvedené lokality s označením funkčních plochy, na které je situován RD č.p. *** na st. p. *** (***) a s označením funkční plochy, na které je situována jiná stavba bez čísla popisného na st. p. *** (***).

2. Kopii textové části územního plánu Vysoké Mýto se slovním popisem funkčních regulativů obou funkčních ploch uvedených v bodu 1 – hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme Vám požadované informace.

Příloha č. 1 Legenda schvalovací doložka

Příloha č. 2 Regulativy

Příloha č. 3 Výřez Územního plánu města Vysokého Mýta účinného od 30. 12. 2006

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 1. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem