6. 1. 2015 Žádost o informace o veřejném osvětlení

Žádost:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1.  Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

–          Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE

–          Vysoké náklady na energie ANO/NE

–          Častá poruchovost ANO/NE

–          Špatný technický stav lamp ANO/NE

–          Možnost regulace jasu ANO/NE

–          Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE

–          Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujte stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : ……

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:        0-5 let  počet ks:

                                                                      6-10 let počet ks:

                                                                      11-20 let počet ks:

                                                                      21 a více let  počet ks:

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů:         0-5 let  počet ks

                                                                      6-10 let počet ks:

                                                                      11-20 let počet ks:

                                                                      21 a více let  počet ks:

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

–          Výbojka sodíková                                                  ks

–          Výbojka indukční                                                   ks

–          Výbojka metal halogenidová                                   ks

–          Zářivka                                                                 ks

–          LED                                                                      ks

–          Jiný druh                                                               ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

                                       Do 2 let zpětně

                                       Před 3 – 5 lety

                                       Před 6 – 10 lety

                                       Více než 11 lety

                                       Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

                                       ve 100 % rozsahu

                                       75 – 90 %

                                       50 – 75 %

                                       25 – 50 %

                                       0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14.  Uveďte, prosím,  celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO  v MWh  za rok 2014:

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

–          Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)

–          Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

–          Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

–          Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

–          Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

 

Způsob podání: písemně, prostřednictvím datové schránky

 

Odpověď:

Poskytujeme požadované informace:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31. 12. 2014

    1350 ks

 

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %) 100 %

3. Vykazuje VO následující technické problémy?:

            – Nedostatečná míra svítivosti – ne

            – Vysoké náklady na energie – ne

            – Častá poruchovost – ne

            – Špatný technický stav lamp – ne

            – Možnost regulace jasu – ne

            – Existence řízeného zapínání a vypínání – ano

            – Vedení el. rozvodu vzduchem – částečně

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný?

    Ano

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů:  0 (nechybí)

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:

            – 0-5 let – 485 ks

            – 6-10 let – 857 ks

            – 11-20 let – 18 ks

            – 21 a více let – 0 ks

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů:

            – 0-5 let – 320 ks

            – 6-10 let – 280 ks

            – 11-20 let – 500 ks

            – 21 a více let – 100 ks

 

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím, uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31. 12. 2014

            – Výbojka sodíková – 1110 ks

            – Výbojka indukční – 0 ks

            – Výbojka metal halogenidová – 250 ks

            – Zářivka – 0 ks

            – LED – 0 ks

            – Jiný druh – 0 ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31. 12. 2014

    Před 6 – 10 lety

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů?

      Ne

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce,   

      výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

      Ano

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

      5x 100 000 Kč

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

      50 – 75 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh:

      178 kWh

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

      4 000 hod.

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014:

      360 MWh

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

      1 100 000 Kč

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

      Prostřednictvím Technických služeb Vysoké Mýto

      Trvání smluvního vztahu – Neurčitá

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

      Technické služby Vysoké Mýto nerozlišují náklady na správu a údržbu, celkové náklady jsou       

      1 400 000 Kč. 

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

       Dlouhodobým smluvním vztahem s městskou společností

       Název společnosti – Technické služby Vysoké Mýto

       Doba smluvního vztahu – Neurčitá

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

       Technické služby Vysoké Mýto nerozlišují náklady na správu a údržbu, celkové náklady jsou    

       1 400 000 Kč.

22.  Kolik činili investice do VO v roce 2014?

      130 000 Kč

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 1. 2015

Způsob odpovědi: písemně, prostřednictvím datové schránky