9. 6. 2017 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel e-mailem dne 9. 6. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto v letech 2015, 2016 a 2017, kterými bylo rozhodnuto o odnětí nebo omezení vlastnického práva k nemovité věci za účelem uskutečnění výstavby dopravní nebo energetické infrastruktury, a to jakýmkoliv výrokem.

Povinný subjekt poskytl požadovanou kopii dokumentu s anonymizovanými osobními údaji.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 23. 6. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem