Územní plán Kosořín - úplné znění po Změně č. 2

Územní plán Kosořín - úplné znění po Změně č. 2

Dne 21.05.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Kosořín Územní plán Kosořín. Platnost nabytí účinnosti je od 05.06.2009. Dne 21.01. 2010 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 05.02.2010. Dne 09.08.2021 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 28.08.2021. Územní plán Kosořín včetně Změny č. 2 je uložen na odboru výstavby Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Kosořín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/new.vysoke-myto.cz/wp-content/themes/vysoke-myto-theme/functions.php on line 82

Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/new.vysoke-myto.cz/wp-content/themes/vysoke-myto-theme/functions.php on line 82

 

 


ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚP KOSOŘÍN


Úplné znění po Změně č. 2 ÚP Kosořín602.3 KB
Hlavní výkres (1 : 5000)990.71 KB

Výkres základního členění území (1 : 5000)752.78 KB

Koordinační výkres (1 : 5000)1.82 MB

Výkres koncepce technické infrastruktury (1 : 5000)924.23 KB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000)759.58 KB

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva o uplatňování ÚP Kosořín ze dne 22.4.20131.13 MB

Druhá zpráva o uplatňování UP Kosořín1.13 MB

Třetí zpráva o uplatňování ÚP Kosořín1.41 MB


Platná verze územního plánu ze dne 5.6.2009
Změna č.1 ze dne 5.2.2010

Právní stav po Změně č. 1

Změna č.2 ze dne 9.8.2021