Územní plán Kosořín - úplné znění po Změně č. 2

Územní plán Kosořín - úplné znění po Změně č. 2

Dne 21.05.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Kosořín Územní plán Kosořín. Platnost nabytí účinnosti je od 05.06.2009. Dne 21.01. 2010 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 05.02.2010. Dne 09.08.2021 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 28.08.2021. Územní plán Kosořín včetně Změny č. 2 je uložen na odboru výstavby Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Kosořín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.