Územní plán Oucmanice

Územní plán Oucmanice

Dne 20.11.2012 byl Zastupitelstvem obce Oucmanice vydán Územní plán Oucmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 8.12.2012. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Oucmanice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.