Pustina

Územní plán Pustina

Dne 18.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Pustina vydán Územní plán Pustina. Platnost nabytí účinnosti je od 6.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na Obecním úřadu Pustina a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Čistopis 244.00 Kb
Odůvodnění 156.00 Kb
Opatření obecné povahy 413.50 Kb
 Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu 155.00 Kb
Hlavní výkres (1:5 000) 1.12 Mb
Výkres koncepce technické infrastruktury – elektrorozvody, plyn (1:5 000) 635.37 Kb
Koordinační výkres (1:5 000) 1.12 Mb
Širší vztahy (1:25 000) 1.31 Mb
Výkres koncepce technické infrastruktury – vodovod, kanalizace (1:5 000) 576.09 Kb
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5 000) 868.11 Kb
Výkres základního členění území (1:5 000) 874.94 Kb
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1:5 000) 454.23 Kb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva o uplatňování územního plánu Pustina202.5 KB

Druhá zpráva o uplatnění ÚP Pustina.doc813 KB

Třetí Zpráva o uplatněni ÚP Pustina1.33 MB