Územní plán Sruby - úplné znění po Změně č. 3

Územní plán Sruby - úplné znění po Změně č. 3

Dne 26.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Sruby vydán Územní plán Sruby. Platnost nabytí účinnosti je od 11.6.2010. Změnu č.1 ÚP Sruby vydalo zastupitelstvo dne 10.9.2014, nabytí účinnosti je od 25.9.2014. Změnu č. 2 vydalo zastupitelstvo dne 12.6.2019, nabytí účinnosti je od 1.7.2019. Změnu č.3 vydalo zastupitelstvo 27.2.2020, nabytí účinnosti je od 14.3.2020.