Územní plán Týnišťko - právní stav po Změně č. 1

Územní plán Týnišťko - právní stav po Změně č. 1

Dne 24. 1. 2011 byl Zastupitelstvem obce Týnišťko vydán Územní plán Týnišťko. S platností nabytí účinnosti 9. 2. 2011. Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 9. 9. 2013. Platnost nabytí účinnosti je od 27.9.2013. Územní plán včetně Změny č.1 a Právního stavu po změně č.1 jeuložen odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Týnišťko a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.