Územní plán Vinary

Územní plán Vinary

Dne 19.6.2009 vydalo Zastupitelstvo obce Vinary opatřením obecné povahy Územní plán Vinary. Platnost nabytí účinnosti je od 7.7.2009. Územní plán je uložen na odboru Stavební úřad MěÚ Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto a na Obecním úřadu Vinary a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.