Územní plán Vraclav - Úplné znění po Změně č. 2

Územní plán Vraclav - Úplné znění po Změně č. 2

Dne 30.03.2011 byl zastupitelstvem obce Vraclav vydán nový územní plán. Nabytí účinnosti od 18.04.2011 (usnesení zastupitelstva č. 1/11). Dne 25.09.2018 byla zastupitelstvem obce Vraclav vydána Změna č. 1 Územního plánu s účinností od 15.10.2018. Dne 22.09.2022 byla vydána zastupitelstvem obce Vraclav Změna č. 2 Územního plánu, nabytí účinnosti od 11.10.2022. Územní plán včetně jeho změn č. 1 a č. 2 a úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na obecním úřadě Vraclav a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Dokladová část je uložena na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto.