Zádolí

Územní plán Zádolí

Dne 23.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Zádolí vydán Územní plán Zádolí. Platnost nabytí účinnosti je od 10.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Zádolí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Výkres širších vztahů (1:25 000)1.76 MB

Výkres základního členění (1:5 000)1.05 MB
 Hlavní výkres (1:5 000) 1.03 Mb
 koordinační výkres (1:5 000) 1.35 Mb
 Výkres koncepce technické infrastruktury – vodovod, kanalizace (1:5 000) 1.11 Mb
 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5 000) 908.27 Kb
 Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu na navržených lokalitách ÚPO 154.50 Kb
 Opatření obecné povahy 402.50 Kb
 Čistopis 224.50 Kb
 Odůvodnění 178.00 Kb

 

Související dokumenty:

Zpráva o uplatňování územního plánu Zádolí202.5 KB

Druhá zpráva o uplatňování územního plánu Zádolí1.33 MB

Třetí Zpráva o uplatňování územního plánu Zádolí1.87 MB