Územní plán Zádolí

Dne 23.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Zádolí vydán Územní plán Zádolí. Platnost nabytí účinnosti je od 10.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Zádolí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.