Zádolí

Územní plán Zádolí - Změna č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Schéma věcné změnyStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíStáhnout Výkres předpokládaných záborů půdního fonduStáhnout < Územní plán ...

Územní plán Zádolí

Dne 23.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Zádolí vydán Územní plán Zádolí. Platnost nabytí účinnosti je od 10.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Zádolí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.