Územní plán Zádolí - Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Zádolí - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 23.04.2008 byl Zastupitelstvem obce Zádolí vydán Územní plán Zádolí. Platnost nabytí účinnosti je od 10.05.2008. Dne 29.05.2024 byla vydána Zastupitelstvem obce Zádolí Změna č. 1 Územního plánu Zádolí. Platnost nabytí účinnosti od 19.06.2024. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, obci Zádolí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.