České Heřmanice

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 4

Textová částStáhnout Textová část s vyznačením změnStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Výkres širších vztahůStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 3

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 2

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 3

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 2

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice - Změna č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPF a PUPFLStáhnout < Územní plán České ...

Územní plán České Heřmanice

Dne 31.5.2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice schválen Územní plán České Heřmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 16.6.2010. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci České Heřmanice a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů. Textová částStáhnout Hlavní ...