Svatý Jiří

Územní plán Svatý Jiří - Změna č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíStáhnout Technická infrastrukturaStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán Svatý ...

Územní plán Svatý Jiří

Dne 24.10.2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří. Platnost nabytí účinnosti je od 11.11.2008. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Textová částStáhnout Opatření obecné povahyStáhnout Hlavní ...

Územní plán Svatý Jiří - Úplné znění po změně č. 1

Textová částStáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinanční výkresStáhnout Technická infrastrukturaStáhnout Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Stáhnout Základní členění územíStáhnout SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY: Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý JiříStáhnout Druhá zpráva o uplatňování územního plánu Svatý JiříStáhnout Souhrnný přehled o struktuře půdního ...