Přehled individuálních dotace v roce 2022 schválených zastupitelstvem města

V roce 2022 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené zastupitelstvem města.

Žadatel Projekt Dotace
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. Změnu výše individuální dotace č. 07/ZM/2021 změna z 12 821 000 Kč na 12 901 000 Kč
Berenika Vysoké Mýto, o. p. s Úhrada nájemného a dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2022 300 000 Kč
SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice Podpora činnosti a provozu sociálních služeb NZDM EMKO a Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2022 270 000 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí Senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2022 300 000 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí Na zakoupení automobilu senior dopravy 250 000 Kč
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Sodomkovo Vysoké Mýto 150 000 Kč
MAS Litomyšlsko, o.p.s. Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2022 60 035 Kč
Naděje, z. s. Na provoz a činnost Domova pro seniory (opakovanou každoročně 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) 930 000 Kč
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích 211 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Městské kulturní akce pořádané v roce 2023 1 785 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost VMK v roce 2023 13 622 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost MG a IC v roce 2023 5 536 000 Kč
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Provoz Muzea českého karosářství v roce 2023 1 019 569 Kč