Přehled individuálních dotací v roce 2016 schválených zastupitelstvem města

Vroce 2016 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotaceschválenézastupitelstvem města.

Žadatel  Název projektu 2016 Poskytnutá           dotace 
 Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Městské kulturní akce…     1 355 000 Kč
 Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Provoz a činnost VMK     8 332 000 Kč
 Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Provoz a činnost MČK, MG, IC     5 288 000 Kč
 MAS Litomyšlsko o. p. s.  Provozní činnost MAS Litomyšsko –  spolufinancování         61 590 Kč
 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě  Festivaly Sodomkovo Vysoké Mýto, Kujebácké  rotování a příprava stálé expozice o  Vysokomýtsku       150 000 Kč
 Oblastní spolek Český červený kříž  Projekt senior doprava       200 000 Kč
 SKP-Centrum, o. p. s.   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO         85 000 Kč
 Berenika Vysoké Mýto, o. p. s.  Příspěvek na poskytované služby       180 000 Kč
 Naděje, o. s.  Oprava elektroinstalace výtahu Naděje       160 832 Kč
Vysokomýtská nemocnice Instalace protipožárních dveří v nemocnici       119 521 Kč
Vysokomýtská nemocnice Výměna čtyř oken v budově nemocnice         84 010 Kč
SKP-Centrum, o. p. s. činnost sociální služby NZDM EMKO Vysoké Mýto       100 000 Kč
SKP-Centrum, o. p. s. dofinancování sociální služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě         50 000 Kč
Naděje Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto       200 000 Kč

 

Dotace z Programu regenerace MPZ schválená zastupitelstvem města dne 14. 9. 2016

 

Vlastník KP + realizované práce Dotace z Regenerace MPZ Závazný podíl města Celkové náklady

Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto

Kostel sv. Vavřince – restaurování vitrážového okna sv. Vavřince včetně kamenného ostění

420.000 Kč

61.000 Kč

602.952 Kč

Ing. Petr Dufek

Měšťanský dům Na Střelnici č. p. 1 – obnova fasády vč. restaurování sgrafitové výzdoby a kamenných prvků

450.000 Kč

64.000 Kč

637.065 Kč

Blanka Švejková

Měšťanský dům č. p. 195 – výměna střešní krytiny za falcovanou krytinu ze svítků Prefalz

235.000 Kč

56.000 Kč

556.261 Kč

Ing. Elena Matysková, Eva Štěpánová

Měšťanský dům č. p. 11 – výměna oken do náměstí PO. II za jejich historické repliky

103.000 Kč

23.000 Kč

229.365 Kč

Město Vysoké Mýto Zvonice v areálu kostela sv. Vavřince – výměna břidlicové krytinu za krytinu stejného typu

407.000 Kč

1.226.230 Kč

1.633.230 Kč