Přehled individuálních dotací v roce 2017 schválených zastupitelstvem města

Vroce 2017 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotaceschválenézastupitelstvem města.

 Žadatel  Název projektu  Poskytnutá dotace 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Dofinancování projektu Senior doprava v roce 2017             50 000 Kč
Naděje Vysoké Mýto Na provozní náklady sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto           200 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost MČK, MG a IC – navýšení dotace        5 724 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost VMK, o. p. s – navýšení dotace        9 218 000 Kč
SKP-CENTRUM, o. p. s. Zajištění služby NZDM EMKO Vysoké Mýto             89 000 Kč
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích   96 087 Kč 
MAS Litomyšlsko, o. p. s. Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2017 61 590 Kč 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Senior doprava 200 000 Kč 
Berenika – Vysoké Mýto, o. p. s. Dofinancování provozních nákladů spol Berenika – Vysoké Mýto 180 000 Kč 
SKP-CENTRUM, o. p. s. Zajištění provozu NZDM EMKO 85 000 Kč 
SKP-CENTRUM, o. p. s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě 70 000 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Festival Sodomkovo Vysoké Mýto a rozšíření stálé expozice 150 000 Kč 
 Vysokomýtská kulturní, o. p. s.    Městské kulturní akce pořádané v roce 2017        1 366 000 Kč 
 Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Provoz a činnost VMK, o. p. s. v roce 2017       8 968 000 Kč 
 Vysokomýtská kulturní, o. p. s.  Provoz a činnost MČK, MG a IC v roce 2017       5 474 000 Kč