Přehled individuálních dotací v roce 2018 schválených zastupitelstvem města

Vroce 2018 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotaceschválenézastupitelstvem města.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Naděje, z. s. Financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2018         200 000 Kč
SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice Zajištění poskytování služby v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2018           70 000 Kč
1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s. Na nájemné haly a rozhodčí zápasů           60 000 Kč
Autoklub Karosa, klub v AČR Spolufinancování spoluúčasti při financování rozvoje dětského dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě         100 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Městské kulturní akce pořádané v roce 2018 – navýšení dotace 1 655 000 Kč
Vysokomýtská kulturn,í o. p. s. Provoz a činnost MČK, MG a IC – navýšení dotace 5 510 000 Kč
Vysokomýtská nemocnice Rekonstrukce kotelny v budově nemocnice na ulici Hradecká 370 000 Kč
Oblastní spolek Český červený kříž Ústí nad Orlicí Seniordoprava 250 000 Kč 
SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice Na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2018 85 000 Kč 
Berenika Vysoké Mýto Na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2018 180 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s.             Městské kulturní akce pořádané v roce 2018                         1 455 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost VMK, o. p. s. v roce 2018 9 549 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost MČK, MG a IC v roce 2018 5 460 000 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Festival Sodomkovo Vysoké Mýto a výstava Zlaté české…ruce i století  150 000 Kč 

 

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto restaurování čtyř vitráží a dvou pilastrů s fiálami na kostele sv. Vavřince (10% z celkově uznatelných nákladů státního příspěvku Programu regenerace MPR a PPZ)      120 000 Kč
NoZ, s.r.o. restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky a repase historických oken Měšťanského domu č.p. 107 (10% z celkově uznatelných nákladů státního příspěvku Programu regenerace MPR a PPZ)       72 000 Kč
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor (10% z celkově uznatelných nákladů státního příspěvku Programu regenerace MPR a PPZ)       19 000 Kč