Přehled individuálních dotací v roce 2019 schválených radou města

Vroce 2019 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotaceschválené radou města.

Žadatel  Projekt Výše poskytnuté dotace
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Pořízení varhan do Husova sboru ve Vysokém Mýtě  10 000 Kč  
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě  Renovace unikátního lůžkového přívěsu Karosa LP 30 z roku 1967         45 000 Kč  
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí Oprava a statické zajištění budovy        15 000 Kč  
Mgr. Josef Ruml Osazení památníku bustami bratrů Karla a Hermína Škorpilů v bulharské obci Škorpilovci          25 000 Kč  
Společnost železniční při DKV Česká Třebová z.s. Mikulášský vlak             10 000 Kč    
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ o.p.s Pojďte si s námi hrát            5 000 Kč  
SK Donocykl, z.s. Kujebácký trail Vinice 45 000 Kč  
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I Čarodějnice 2019             38 500 Kč      
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. Slavnostní vyhlášení „Nejlepších sportovců okresu za rok 2018“ 5 000 Kč