Přehled individuálních dotací v roce 2019 schválených zastupitelstvem města

Vroce 2019 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotaceschválenézastupitelstvem města.

Žadatel Projekt Výše poskytnuté dotace
Berenika – Vysoké Mýto o. p. s. Na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o. p. s. pro rok 2019 120 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Městské kulturní akce pořádané v roce 2020 1 640 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost VMK v roce 2020 10 664 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost MČK, MG a IC v roce 2020 6 050 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Městské kulturní akce pořádané v roce 2019 Navýšení z 1 400 000 Kč na 1 427 000 Kč
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích 211 760 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2019 Navýšení z 10 025 000 Kč na 10 253 000 Kč
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2019 Navýšení z 5 624 000 Kč na 5 795 023 Kč
MAS Litomyšlsko o.p.s. Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2019    61 675 Kč 
SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice Na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2019 85 000 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě   Sodomkovo Vysoké Mýto   150 000 Kč 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí  Senior doprava  250 000 Kč 
Berenika – Vysoké Mýto, o. p. s.  Na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o. p. s.  180 000 Kč 
 Naděje, z. s. Na dofinancování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto   200 000 Kč