Přehled individuálních dotací v roce 2020 schválených radou města

V roce 2020 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené radou města.

Žadatel     Název projektu   Poskytnutá dotace 
Martin Doubek, Vysoké Mýto Český pohár Mini – Z 6 000 Kč 
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. Slavnostní vyhlášení   „Nejlepších sportovců okresu za rok 2019“ 5 000 Kč 
Pavel Dostál Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě 10 000 Kč 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Občanská poradna Ústí nad Orlicí a Domácí hospic Alfa-Omega 20 000 Kč 
Společnost železniční při DKV Česká Třebová Mikulášský vlak 10 000 Kč 
SK Vysoké Mýto z.s. Ondrášovka Cup 2020 45 000 Kč 
Klub českých turistů Vysoké Mýto Turistický pobyt prarodičů s vnoučaty Bolešín 15 000 Kč 
Spolek přátel Růžového paloučku Slavnost na Růžovém paloučku 5 000 Kč