Přehled individuálních dotací v roce 2021 schválených zastupitelstvem města

V roce 2021 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené zastupitelstvem města.

Žadatel    Projekt    Dotace 
MAS Litomyšlsko o.p.s. Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2021 61 335 Kč 
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. Pořízení technického vybavení pro VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s. 935 685 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě    Provoz Muzea českého karosářství 1 019 569 Kč   
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Sodomkovo Vysoké Mýto 150 000 Kč 
Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. 300 000 Kč 
SKP-CENTRUM,o.p.s. Podpora činnosti nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 85 000 Kč 
Naděje Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto 200 000 Kč 
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích 212 000 Kč 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Provoz Muzea českého karosářství (na rok 2022) 1 019 569 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Městské kulturní akce pořádané v roce 2022 1 785 000 Kč 
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost VMK v roce 2022 12 821 000 Kč .
Vysokomýtská kulturní, o. p. s. Provoz a činnost MG a IC v roce 2022 5 178 000 Kč