Přehled individuálních dotací v roce 2022 schválených radou města

V roce 2022 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené radou města.

Žadatel Projekt Dotace     
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí Vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021   5 000 Kč
Dobroběh Vysoké Mýto, z.s.  Vysokomýtský půlmaraton 2022 10 000Kč
Region Orlicko – Třebovsko  20 LET CYKLO GLACENSIS   3 000 Kč
SK Vysoké Mýto, z.s.  Pořadatelství mimo sportovních aktivit SK Vysoké Mýto 25 000Kč
Zdravotní klaun, o.p.s. Pravidelné klauniády v Pardubickém kraji  7 500 Kč
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto Oslavy 125 let Stavební školy Vysoké Mýto – zhotovení pamětních listů 15 000Kč
Spolek přátel Růžového paloučku Slavnost na Růžovém paloučku  7 000 Kč
Společnost železniční při DKV Česká Třebová Mikulášský vlak 10 000Kč
AUTOKLUB KAROSA klub v AČR MS + ME + MMČR Supermoto 30 000Kč
Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s. Pokrytí nákladů za pronájem kuželny na zápasy, tréninky, atd. 15 000Kč
Václav Jiruška, Vysoké Mýto 50 let hudební skupiny PONNY EXPRES a vydání jejího CD  5 000 Kč
Up z.s. Propagace, produkční a technické zajištění benefičního festivalu Hudba pomáhá – oblast Vysoké Mýto 20 000Kč
SK Donocykl, z.s. Kujebike 2022 15 000Kč
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Venkovní učebna 30 000Kč