Přehled individuálních dotací v roce 2023 schválených zastupitelstvem města

V roce 2023 byly městem Vysokým Mýtem v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta poskytnuty následující individuální dotace schválené zastupitelstvem města.

ŽadatelProjektVýše dotace
Regionální muzeum ve Vysokém MýtěSodomkovo Vysoké Mýto150 000 Kč
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického krajePeněžitý dar na opravu a rekonstrukci vstupu do budovy technického zabezpečení na PS Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207150 000 Kč
Oblastní spolek ČČK Ústí nad OrlicíSenior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2023350 000Kč
Berenika Vysoké Mýto, o. p. s.Na úhradu nájemného a dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2023300 000Kč
SKP-CENTRUM, o. p. s.
Pardubice
Podpora činnosti sociálních služeb NZDM EMKO a
Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2023
270 000 Kč