Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2018

Program podpory v oblasti školství v roce 2018 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne5. 3.2018 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 20 000 Kč 
ISŠT Vysoké Mýto Tělesnou výchovou a sportem proti nudě 20 000 Kč 
Mgr. Lenka Šrautová Vodnická stezka 7 500 Kč 
Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, p.o Hlas – pěvecká soutěž sólových zpěváků 10 000 Kč 
MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto, p.o. Sportovní hry mateřských škol 2018 5 000 Kč 
MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto, p.o Malý zahradník 6 000 Kč 
Sdružení rodičů pro GVM, z.s. Kujebácké sportovní akce 7 240 Kč 
SKP-CENTRUM, o.p.s. SPORTEM PROTI PASIVITĚ VII. 10 000 Kč 
SŠP Vysoké Mýto, s.r.o. Veletrh fiktivních firem 10 000 Kč 
SZŠ a PŠ Vysoké Mýto Týden sportu Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto 9 000 Kč 
VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Propagace a popularizace technického vzdělávání 20 000 Kč 
ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ Pojďte si s námi hrát 15 000 Kč 
ZŠ Vysoké Mýto, Javornického, p.o. Pojďme všichni do pohádky 10 700 Kč 
ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova, p.o. Rozvoj tělesné zdatnosti žáků II. stupně ZŠ v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů 10 000 Kč 
ZŠ Vysoké Mýto, Knířov, p.o. Divadelní představení „Anglické hrátky se zvířátky“ 4 560 Kč 
ZUŠ Vysoké Mýto, p.o. Pořízení softwaru k výuce předmětu Grafický design 20 000 Kč 
Celkem   185 000 Kč