Výsledky dotačních programů

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2023

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2023 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko).

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sportu v roce 2023

Program podpory v oblasti sportu v roce 2023 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti školství v roce 2023

Program podpory v oblasti školství v roce 2023 je zaměřen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti kultury v roce 2023

Program podpory v oblasti kultury v roce 2023 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny v roce 2023

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2023 zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti životního prostředí v roce 2023

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2023 je zaměřen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, k eliminaci předpokládaných dopadů změn klimatu a to ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2022

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2022 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2022 č. usnesení 133/22 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sportu v roce 2022

Program podpory v oblasti sportu v roce 2022 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2022 č. usnesení 134/22 schválila Rada města Vysokého Mýta (do 50 000 Kč) a 16. 3. 2022 č. usnesení 23/22 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta (nad 50 000 Kč).

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti školství v roce 2022

Program podpory v oblasti školství v roce 2022 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2022 č. usnesení 132/22 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti kultury v roce 2022

Program podpory v oblasti kultury v roce 2022 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 16. 3. 2022 č. usnesení 153/22 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny v roce 2022

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2022 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2022 č. usnesení 122/22 schválila Rada města Vysokého Mýta a 16. 3. 2022 č. usnesení 37/22 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti životního prostředí v roce 2022

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2022 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 16. 3. 2022 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnesení 151/22.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2021

Program podpory v oblasti sportu v roce 2021 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 3. 2021 č. usnesení 151/21 schválila Rada města Vysokého Mýta ( do 50 000 Kč) a 21. 4. 2021 č. usnesení 43/21Zastupitelstvo města Vysokého Mýta (nad 50 000 Kč).

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2021

Program podpory v oblasti kultury v roce 2021 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 2. 2021 č. usnesení 82/21 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2021 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 2. 2021 č. usnesení 80/21 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2021

Program podpory v oblasti školství v roce 2021 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 2. 2021 č. usnesení 81/21 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2021

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2021 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 3. 3. 2021 č. usnensení 105/21 schválila Rada města Vysokého Mýta a 21. 4. 2021 č. usnesení 45/21 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2021

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 17. 2. 2021 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnesení 73/21.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2020

Program podpory v oblasti sportu v roce 2020 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta ( do 50 000 Kč) a 18. 3. 2020 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta (nad 50 000 Kč).

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2020

Program podpory v oblasti kultury v roce 2020 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2020

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2020 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2020

Program podpory v oblasti školství v roce 2020 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2020

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2020 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 4. 3. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta a 18. 3. 2020 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2020

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2020 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 19. 2. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnensení 73/20.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2020

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2020 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 19. 2. 2020 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnesení 73/20.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2019

Program podpory v oblasti sportu v roce 2019 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 13. 3. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta a 27. 3. 2019 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2019

Program podpory v oblasti kultury v roce 2019 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2019

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2019 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2019

Program podpory v oblasti školství v roce 2019 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne27. 2.2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2019

9Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2019 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta a 27. 3. 2019 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2019

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2019 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2018

Program podpory v oblasti sportu v roce 2018 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 21. 2. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta a 7. 3. 2018 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2018

Program podpory v oblasti kultury v roce 2018 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 5. 3. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2018

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2018 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 5. 3. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2018

Program podpory v oblasti školství v roce 2018 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne5. 3.2018 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2018

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2018 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 21. 2. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta a 7. 3. 2018 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2018

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2018 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 5. 3. 2018 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2017

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2017 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2017

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2017 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta a 29. 3. 2017 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta (prvních pět uvedených v tabulce).

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2017

Program podpory v oblasti školství v roce 2017 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2017

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2017 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko), Dolní Čiflik (Bulharsko) a Spišská Belá (Slovensko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2017

Program podpory v oblasti kultury v roce 2017 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2017

Program podpory v oblasti sportu v roce 2017 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne15. 3.2017 schválila Rada města Vysokého Mýta a 29. 3. 2017 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2016

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2016 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 9. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2016

Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2016 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta, v případě dotací nad 50 tis. Kč jejich poskytnutí schválilo dne 16. 3. 2016 zastupitelstvo města.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2016

Program podpory v oblasti školství v roce 2016 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2016

Program podpory spolupráce s partnerskými městy v roce 2016 je zaměřen na navázání a posílení vzájemných školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů v souladu se smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi městem Vysokým Mýtem a partnerskými městy Korbach (Německo), Pyrzyce (Polsko), Ozorków (Polsko), Varna – Odessos (Bulharsko) a Dolní Čiflik (Bulharsko). V následující tabulce uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 9. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2016

Program podpory v oblasti kultury v roce 2016 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 9. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2016

Program podpory v oblasti sportu v roce 2016 je orientován na podporu na vytváření příznivých podmínek pro tělesný rozvoj a péči o uspokojování sportovních aktivit a potřeb občanů města, především z řad mládeže. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 2. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta, v případě dotací nad 50 tis. Kč jejich poskytnutí schválilo dne 16. 3. 2016 zastupitelstvo města.

Výsledky dotačních programů

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2016   Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace   Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace Školympiáda - aneb drogy na stadion nepatří - 16. ročník 10 000 Kč Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto Sportovní hry mateřských škol 2016 6 000 Kč Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Pokrytí části nákladů na pronájmy ...