Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2019

9Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2019 je zaměřen na podporu služeb občanům poskytujících sociální služby, služeb preventivní povahy podporujících integraci osob, jejich soběstačnost, smysluplné trávení volného času, mimoškolní aktivity a aktivit podobné povahy zaměřených na podporu rozvoje sítě služeb cílených na jedince i skupiny obyvatel, vyžadujících zvýšenou pozornost. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta a 27. 3. 2019 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta.

Žadatel Název projektu Výše poskytnuté dotace
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra 3 000
Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, Svitavy Finanční příspěvek – sociální služby. 5 000
Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk Příspěvek na náklady domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany Vysoké Mýto – pana Drahoše P. a pana Rybičku T. 10 000
Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Prodloužená 278, Pardubice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 3 000
TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu Míru 1961, Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji 13 000
Kontakt Ústí nad Orlicí, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019 6 000
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad Domácí hospic Alfa-Omega 15 000
  Občanská poradna Ústí nad Orlicí 20 000
Střední škola podnikání, Generála Závady 118, Vysoké Mýto Snížení rizikového chování žáků 3 000
Náš domov Koclířov, Koclířov 140 Most naděje-azylový dům pro rodiče s dětmi 10 000
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0
  Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba,osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 30 000
  Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 60 000
Oblastní spolek ČČK, Kopeckého 840, Ústí n.Orl. Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto 5 000
Péče o duševní zdraví  Pardubice, Bělěhradská 389, Pardubice Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných 15 000
Naděje-domácí zdravotní péče, Vysoké Mýto Zakoupení kyslíkového koncentrátoru k zajištění oxygenoterapie 0
Abatab Choteč, Nová 101, Choteč Sasanky-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000
Evropský insitut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Křtiny, JUDr. Vaňková Hlas dítěte 10 000
Světélko, z. s. Försterova 161, Vysoké Mýto Světélko z.s.2019 10 000
Gymnázium Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163, Vysoké Mýto Bezpečná škola, bezpečný domov 2019 10 000
Amalthea, Městský park 274, Chrudim Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 000
Šance pro tebe, Štěpánkova 92, Chrudim Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 25 000
Ledax Vita, Komenského 199, Vysoké Mýto Vila Marie – centrum volnočasových aktivit 20 000
SKP-Centrum, Jungmannova 2550, Pardubice Dotace na úhradu nákladů na energie v NZDM EMKO 45 000
Ledax Vysoké Mýto, o.p.s., Žižkova 913, Vysoké Mýto Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě 10 000
Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, Litomyšlská 50,  Vysoké Mýto Udržování zdraví – věc každého z nás 3 000
Unie Roska-reg.org.  Ústí n.Orl., Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí Kvalitní život s roztroušenou sklerózou, činnost pobočného spolku ROSKA Ústí nad Orlicí sdružující občany s diagnozou roztroušená skleroza 12 000
Celkem