Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti životního prostředí v roce 2024

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2024 je zaměřen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, k eliminaci předpokládaných dopadů změn klimatu a to ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 28. 2. 2024 schválila Rada města Vysokého Mýta č. usnesení 82/24.

ŽadatelProjektVýše dotace
Společnost pro zachování a
obnovu biodiverzity z. ú.
Nákup sítě – voliéra pro dravce10 000 Kč
Český svaz ochránců přírody
– Záchranná stanice a
ekocentrum „Pasíčka“
Podpora Záchranné stanice „Pasíčka“20 000 Kč
Ochránci hodnot a tradic, z. s.Život bylinky od semínka po blahodárný čaj0 Kč
Junák – český skaut,
středisko Vysoké Mýto, z. s.
Údržba (kosení) pozemku v části Svařeň a
vzdělávání mladších členů v péči o krajinné prvky
15 000 Kč
Celkem45 000 Kč