Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2017

Program podpory v oblasti kultury v roce 2017 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 1. 3. 2017 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Irena Truhlářová 8 žen 6 500 Kč 
Tereza Lacmanová Pronájem zkušebních prostor, videoklip kapely Four in Van 7 000 Kč 
Štěpánka Valková Benefiční festival – 2. Ročník Friends Fest Forever 18 000 Kč 
1. FC Družba Vysoké Mýto Pálení čarodějnic s programem pro děti 5 000 Kč 
Železniční modeláři Kujebina, z. s. Stavba modelových kolejišť pro ukázku veřejnosti formou výstav 20 000 Kč 
Divadelní spolek ŠEMBERA Nájem pro Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto 25 000 Kč 
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto, z.s. Nájem, materiál pro LD Srdíčko 30 000 Kč 
z.s. Triangl Vysoké Mýto Nájem, fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl 17 000 Kč 
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Podzimní benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem 12 000 Kč 
Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 14 500 Kč 
Spolek přátel Carrosserie Sodomka 22. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (2. – 4. 6. 2017) 20 000 Kč 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. Setkání čarodějnic a čarodějů 10 000 Kč 
MgA. Vladimír Daťka Natočení profesionálního videoklipu skupiny Dědovy blechy 7 000 Kč 
Pavla Dušková Historie a současnost místních částí města Vysoké Mýto – Knířov, Lhůta, Vanice, Brteč, Svařeň a Domoradice 4 000 Kč 
Sdružení rodičů GVM, z.s. Otmarovo oko 7 000 Kč 
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Zajištění kulturního programu v rámci společenského večera ZUŠ, Vysoké Mýto 15 000 Kč 
VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2017 45 000 Kč 
Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Nájemní prostory, členský poplatek Unii sborů, autobusovou přepravu zájezdů a organizace adventního koncertu – Rybovy české mše vánoční ve Vysokém Mýtě 30 000 Kč 
Up z. s. Komunikace, osvětlení a ozvučení koncertů 11. Ročníku benefičního festivalu Hudba pomáhá 25 000 Kč 
Bc. Vojtěch Sedláček Honoráře účinkujících na 7. Bubenickém festivalu Vysoké Mýto 40 000 Kč 
Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 20 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 35 000 Kč 
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 12 000 Kč 
Celkem   425 000 Kč