Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2019

Program podpory v oblasti kultury v roce 2019 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
Barocco sempre giovane o.p.s. Koncert 41. mezinárodního festivalu PHJ 2019 25 000 Kč  
Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2019 25 000 Kč  
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto, z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 42 000 Kč 
Železniční modeláři Kujebina z. s. Stavby a provoz modelových kolejišť, pro ukázky veřejnosti. Technické hračky včera a dnes. 37 000 Kč 
Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 13 000 Kč 
z.s.Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl 16 000 Kč 
Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. Dotace na nájemní prostory, tradiční Rybovu mši vánoční, autobusovou přepravu a nahrávání CD 25 000 Kč 
Up z. s. Část honoráře, ozvučení a osvětlení koncertů při realizaci 13. ročníku benefičního festivalu Hudba pomáhá 25 000 Kč 
Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 15 000 Kč 
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem 10 000 Kč 
Pavla Dušková „30 let poté“ – ohlédnutí za rokem 1989 na Vysokomýtsku 4 000 Kč 
Sdružení rodičů GVM, z.s. Otmarovo oko 6 000 Kč 
Spolek přátel Carrosserie Sodomka 24. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (7. – 9.6.2019) 20 000 Kč 
Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 20 000 Kč 
Adventor o.s. Putování 2019 – akce na osvětu problematiky autismu 3 000 Kč 
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 10 000 Kč 
MgA. Vladimír Daťka – kapela Echonaut Natočení videoklipu skupiny Echonaut 6 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 30 000 Kč 
Šimon Martínek Fields of Grain – vydání a křest debutové desky 6 000 Kč
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2019 30 000 Kč 
Ing. Monika Bakešová Romský tanečně – pěvecký soubor. Název: ROMANI ČERCHEŃ (Romské hvězdy) 20 000 Kč 
David Chadima Hry bez katastru – letní 2019 37 000 Kč 
Celkem   425 000 Kč