Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2016

Program podpory v oblasti kultury v roce 2016 je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 9. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
BERENIKA – Vysoké Mýto, o. p. s . Módní přehlídka                                            12 000 Kč
Železniční modeláři Kujebina, z. s. Stavba modelového kolejiště pro ukázku veřejnosti, dny otevřených dveří, výstavy železničních mod. kolejišť, výstavy mod. techniky 20 000 Kč
Divadelní spolek ŠEMBERA Nájem pro Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto 25 000 Kč
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto Nájem, propagace, materiál, Dilia pro Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto 30 000 Kč
z. s. Triangl Vysoké Mýto Nájem, fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl  17 000 Kč
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Podzimní benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem a další kulturní pořady. 12 000 Kč
Česká křesťanská akademie, z. s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami a benefičními akcemi. 12 000 Kč
Spolek přátel Růžového paloučku Honorář za vystoupení herce Alfréda Strejčka v rámci Slavnosti na Růžovém paloučku v roce 2016. 3 000 Kč
Společnost přátel CARROSSERIE SODOMKA 21. setkání Společnosti přátel CARROSSERIE SODOMKA (3. – 5. 6. 2016) 20 000 Kč
Jakub Klement Videoklip „Vrátit zpět“ skupiny W. A. F. 4 000 Kč
MgA. Vladimír Daťka Natočení, mix a mastering nových písní skupiny Dědovy blechy 4 000 Kč
Okrašlovací spolek Vraclavského hřbetu Výstava fotografií a textových dokumentů k 80. tému výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Svařeni 4 000 Kč
Spolek rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z. s. Otmarovo oko 7 000 Kč
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů 15 000 Kč
VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2016 45 000 Kč
Ondřej Sychra Pořízení audiozáznamů interpreta Andrewa Sychry 4 000 Kč
Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto Nájem, doprava na vystoupení, poplatky a natočení CD v roce 2016. 24 000 Kč
Up z. s. Část honoráře, ozvučení a osvětlení koncertů při realizaci 10. Ročníku benefičního festivalu HUDBA POMÁHÁ 25 000 Kč
Bc. Vojtěch Sedláček Honoráře účinkujících v rámci 6. Bubenického festivalu Vysoké Mýto (mezinárodní bubenická přehlídka) 40 000 Kč
Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 15 000 Kč
Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 35 000 Kč
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 10. 6. 2016 12 000 Kč
ZŠ Vysoké Mýto, Javornického Školní akademie aneb 110 let s vámi 0 Kč
CELKEM   385 000 Kč