Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2016

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2016 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 9. 3. 2016 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace
Junák – český skaut, středisko  Vysoké Mýto Výuka členů střediska k třídění odpadů   8 000 Kč
Zahrada Harta s.r.o. Ze života stromu – výroba informačních tabulí 6 000 Kč
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Země slaví svátek 4 000 Kč
variace vm z.s. Slaměné variace 8 700 Kč
Celkem    26 700 Kč