Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2019

Program podpory v oblasti školství v roce 2019 je určen na průběžné zkvalitňování výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních na území města pro přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování výchovy, dále na kulturně vzdělávací akce, související s výukou. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne27. 2.2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
AC Vysoké Mýto z.s. Podpora školních atletických soutěží – štafetový pohár pro 1. stupeň ZŠ, Pohár rozhlasu pro 2. stupeň ZŠ, Nejrychlejší Vysoké Mýto 2019 20 000 Kč 
Cyklobendl z.s. Vysoké Mýto Cyklobendl z.s. Vysoké Mýto 10 000 Kč 
Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 25 000 Kč 
Mgr. Lenka Šrautová Vodnická stezka 7 500 Kč 
Sdružení rodičů při GVM, z.s. Kujebácké sportovní akce 9 000 Kč 
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Hospodář nikdy nespí 5 000 Kč 
Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Vodácký motivační kurz 10 000 Kč 
SŠP Vysoké Mýto, p.o. Veletrh fiktivních firem 10 000 Kč 
VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Propagace a popularizace technického vzdělávání 30 000 Kč 
Zahrada Harta s.r.o. Edukační tabule – zahrada, rybník 10 000 Kč 
Základní škola a mateřská škola Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí Brabenec 6 500 Kč 
Celkem   143 000 Kč