Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2019

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2019 je určen na podporu organizací, institucí i aktivních občanů, kteří chtějí přispět konkrétní akcí, aktivitou, či projektem ke zlepšení a péči o životní prostředí, k výchově a vzdělávání v oblasti životního prostředí, a to ve Vysokém Mýtě, nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky dotačního řízení, které dne 27. 2. 2019 schválila Rada města Vysokého Mýta.

Žadatel Projekt Poskytnutá dotace
Robert Medvid Tvorba ekologicky významných prvků s protierozní funkcí v polním prostředí a okrajové oblasti Vysokého Mýta 2 000 Kč 
ZO ČSOP Vysoké Mýto, pobočný spolek Houby našich lesů 1 500 Kč 
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Bio zahrádka a bylinkový truhlík z recyklovaných palet ve Speciální základní a praktické škole Vysoké Mýto 8 500 Kč 
variace vm z. s. Posezení v krajině 14 000 Kč 
Ing. Jiří Zedníček

Ošetření památné lípy U Zedníčků

9 000 Kč 
Zahrada Harta s.r.o.

Edukační tabule – louka, les

5 000 Kč 
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Potkali se v kompostu 5 000 Kč 
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto

Kultivované sběrné místo tříděného odpadu

10 000 Kč 

Celkem  

55 000 Kč